MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Wspomaganie lubuskie

Proces doradczy w projekcie

Proces Doradczy w projekcie rozpoczął się w I kw. 2020 r. i trwa nadal. Doradztwo jest prowadzone w formie spotkań stacjonarnych oraz zdalnych przez Partnera Projektu: AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski (Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku)

CZYTAJ WIECEJ

Rozeznanie rynku na świadczenie merytorycznych usług eksperta ds. doradztwa

10 grudzień 2019 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej oraz wyboru Wykonawcy merytorycznych usług eksperta ds. doradztwa w ramach projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » • załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy » • załącznik nr 2 Pakiet przykładowych rozwiązań » • załącznik nr 3 Formularz oferty » […]

CZYTAJ WIECEJ

Adresaci projektu

Szanowni Państwo, Informujemy, że w ramach projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego”, mogą brać udział Placówki Doskonalenia Zawodowego, Punkty Przedszkolne, Centra Kształcenia Ustawicznego, Niepubliczne Placówki Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowe Domy Kultury – dotyczy kadry zarządzającej: dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych lub kierowników świetlic szkolnych. Każda z placówek może oddelegować na szkolenie jedynie jednego pracownika. […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – przeprowadzenie szkoleń w ramach Projekt

5 listopada 2018 W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek Projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy » Załącznik […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu

17 październik 2018 W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/Uczestniczek Projektu. Szczegóły w poniższych plikach. Szacowanie wartości zamówienia » Załącznik nr 1 Ramowy program szkoleniowo-doradczy » Załącznik […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do udziału w projekcie. Rekrutacja prowadzona będzie od września do grudnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc w szkołach i przedszkolach/placówek z woj. lubuskiego. Szkolenia realizowane będą od listopada 2018 do marca 2019 r.

CZYTAJ WIECEJ